ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

6-18-2017

Потрібно оцінити квартиру, будинок або земельну ділянку?
Оцінка нерухомості — це одна з послуг, які наша компанія надає вже більше 8 років. Ми виконуємо експертні роботи в Києві, а також по всій Україні.

Ви неминуче зіткнетеся з проблемою необхідності експертної оцінки нерухомості при:
угоді купівлі-продажу нерухомості;
оформленні дарування нерухомості;
вступ до спадкування майна (оцінка майна для спадщини);
отриманню необхідного кредиту під заставу (застава) нерухомості;
угоді лізингу (фінансових послуг, форма кредитування яких при набутті основних фондів підприємствами або дуже дорогих товарів фізичними особами);
творі розділу майна;
складанні шлюбних контрактів;
точному визначенні суми нанесеного вам шкоди нерухомості від пожежі, затоплення і т. д .;
визначенні податкової бази для основних засобів, при обчисленні податку на майно;
здачі нерухомості в оренду;
передачі нерухомості в довірче управління;
страхування нерухомості від різних випадків;
приватизації нерухомості;
залученні додаткових інвестицій;
внесення в капітал організації частку у вигляді оціночної вартості нерухомості;
врегулюванні інших спірних питань.
Чи не професійно виконана експертна оцінка призведе до:
Розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу, дарування, ренти, міни, спадщини
Необхідність провидіння повторної незалежної оцінки у професійних оцінювачів.